top of page

Obchodní podmínky

Společnost Ekon Alfa spol. s r.o. vyrábí zakázky a poskytuje služby firmám i soukromým osobám. Z toho důvodu se na nás vztahují ustanovení obchodního i občanského zákoníku.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

Nemá smysl citovat rozsáhlé pasáže milimetrovým písmem z obou zákoníků. Stejně by se v případě sporu musela hledat opora v zákonech a to je práce pro právníky. Věnujeme se pouze specifickým podmínkám vyplývajících z charakteru naší činnosti.

 

 

Specifické obchodní podmínky

 1. Každá zakázka je originál a vzhledem ke specifickému zadání je použitelná pouze pro zadávajícího zákazníka. Pro nikoho jiného nemá cenu. Zhodnocením materiálu úpravou pro zákazníka dochází zároveň k jeho znehodnocení pro jiné využití (např. tvarováním, potiskem apod.) 

 2. Zakázka musí být závazně objednána osobně na pobočce nebo e-mailem.

 3. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje potřebné k bezchybnému vyhotovení zakázky nebo vykonání služby, Za údaje zodpovídá zákazník a jejich chybné zadání nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. (více zadávání zakázky)

 4. Zakázka bude přijata po splnění zadání podle odst., c) a po uhrazení nevratné zálohy 60% z kalkulované ceny. (více platební podmínky)

 5. Veškeré nedostatky v zadání jdou na vrub zadavatele.

 6. Zákazník svým zadáním potvrzuje, že si je řádně uvážil, že je úplné a že při případných změnách nebo ukončení zakázky uhradí vzniklé náklady, včetně nakoupeného specifického materiálu.

 7. S ohledem na krátké dodací lhůty, nabíhají náklady na zakázku prakticky okamžitě po zadání a uhrazení zálohy.

 8. Zákazník je v průběhu příprav a zejména před zahájením výroby povinen provést kontrolu (korekturu) a dát pokyn k zahájení výroby. Bez tohoto úkonu nebude finální výroba zahájena.

 9. Barevné provedení: U digitálního nebo ofsetového tisku je barevného efektu dosahováno různou intenzitou pokrytí bílého podkladu kapičkou nebo práškem barvy.

 10. Na výsledném barevném efektu se velmi významně podílí vlastnosti potiskované plochy. Stejně zadaná charakteristika barvy se bude jevit jinak na různém materiálu (lesklý papír, matný papír, plast, textil, kov atd.). Pokud zákazník trvá na přesném barevném provedení, musí být na jeho náklady provedeny a odsouhlaseny barevné zkoušky. 

 11. Záruka: Zakázky a služby mají převážně krátkodobý reklamní charakter, který nevyžaduje velkou trvanlivost. S ohledem na to jsou voleny i materiály a postupy tak, aby to pro zákazníka nebylo příliš drahé. (více záruční podmínky)

 12. Pokud dojde v průběhu plnění zakázky ke změně dohodnuté ceny o více jak 10%, musí k tomu být písemný souhlas zákazníka.

 13. Expedice: Výdej zakázek je v provozovnách dodavatele po uhrazení konečné ceny. Doprava k zákazníkovi je možná dopravní službou po dohodě na účet zákazníka. 

bottom of page