top of page

Záruční podmínky

Zakázka je zhotovena v souladu se zadáním zákazníka. Za jednoznačné a srozumitelné zadání zodpovídá zákazník. Dodavatel nezodpovídá za nedostatky a chyby v zadání (ani za gramatické a jazykové). S ohledem na značnou rozmanitost zakázek, různé vlastnosti používaných materiálů a různý způsob použití, se mohou záruční podmínky lišit případ od případu. 

Barvy a barevnost obecně

Většina digitálních tisků se skládá ze tří základních barev, černé a spolupůsobení barvy a vlastností potiskovaného předmětu. Pokud zákazník trvá na přesném barevném provedení, musí si zaplatit zkoušky a schválit konečnou barevnou verzi. Při nesplnění této podmínky nelze reklamovat hotový produkt.

Barevná stálost

Barvy z laserových a většiny inkoustových tiskáren nejsou odolné ÚV záření. Vystavením slunečnímu světlu mohou časem blednout. Nelze reklamovat. Barvy používané k reklamnímu tisku (např. u nás Mimaki) jsou odolné proti ÚV záření i proti povětrnostním podmínkám.  Barvy používané na fotorealistický tisk (tiskárna  Canon) nejsou odolné proti vodě. Z toho důvodu nelze reklamovat poškození vodou nebo otisky rukou.

Potisk textilu 

Textil potiskujeme výhradně k příležitostným účelům, např. krátkodobá reklama, oslavy, různé příležitosti apod. Potisknutý textil, zejména při použití tisku laserovou tiskárnou se může přepírat pouze opatrně na program jemného praní při teplotě 30 stupňů celsia n a rub. Žehlit také na rub. U triček je ale problém, že se často při práci nebo zábavě značně zašpiní a doporučený způsob praní špínu neodstraní. Pokud dojde k poškození tisku použitím agresivnějšího způsobu praní, než je doporučený, nelze uplatňovat reklamaci. 

 

Folie a desky z PVC a dalších plastů

Výhodou a současně nevýhodou plastových materiálů používaných v reklamě je jejich tepelná tvarovatelnost. Z toho vyplívá, že na slunci, kde teplota v létě může dosahovat přes 60 a v zimě pod 20 stupňů Celsia, může docházet k tepelné deformaci (smrštění, povoleni, zprohýbání). Tepelně odolné materiály bývají cenově dražší. Při objednávání zakázky je nutné uvádět způsob použití a vystavení tepelným změnám. Jinak nemůže být reklamace z tohoto důvodu uznána.

Tisk velkoplošných fotografií a obrazů 

K tomuto tisku používáme velmi kvalitní 12ti barevnou tiskárnu Canon. Tisky jsou vizuálně velmi kvalitní, ale málo odolné proti omaku, otěru a vodě. Reklamace z tohoto důvodu nemůže být uznána.

Snímání dřívější reklamy z provozoven, předmětů a dopravních prostředků

Obecně platí, že kvalitnímu, kompaktnímu podkladu lepená reklama neuškodí. Při snímání folií z povrchů postupujeme opatrně za použití profesionálních prostředků pro uvolnění lepidla. My ale nikdy nevíme jakou kvalitu má podklad pod lepidlem. Pokud si zákazník přeje, abychom sejmuli z jeho předmětu, vozidla či provozovny nalepenou reklamu nebo nalepili novou, musí se s touto podmínkou seznámit a podepsat záruku vlastní zodpovědnosti za případné poškození podkladu pod lepidlem. (Zejména u dopravních prostředků, které mohly být v minulosti přelakovány.)

bottom of page