top of page

Reklamační podmínky

Zákazník si zakázku zkontroluje při jejím převzetí nebo v co nejkratší době. Při uplatňování pozdější reklamace je nezbytné předložit reklamovanou věc, zakázkový list, další zadávací podklady k realizaci a doložit, že předmět reklamace byl používán běžným způsobem a v souladu se záručními podmínkami.

Prokáže-li se reklamace jako oprávněná, bude náprava provedena dle dohody a nejkratší možné době.

Zodpovědnost dodavatele se vztahuje pouze na vady na zakázce. Nevztahuje se na případné následné škody, které by chtěl zákazník uplatňovat.

bottom of page