top of page

Ukončení smlouvy (objednávky)

Obchodní smlouva mezi společností a zákazníkem nabývá platnosti podepsáním objednávky 

Při osobním jednání na pobočce nebo zasláním písemné objednávky elektronickou cestou oprávněnou osobou zákazníka z elektronické adresy zákazníka.

 

Nedodáváme sériově vyráběné zboží, ale zakázky nebo služby podle specifického požadavku zákazníka, které v případě pozdějšího nezájmu nebo změny názoru zákazníka nelze prodat nikomu jinému, zákazník si je musí odebrat nebo budou znehodnoceny. Z toho vyplývá, že pozdější odstoupení od smlouvy bez udání závažného důvodu na straně dodavatele není možné.

 

Pokud se zákazník rozhodne ukončit objednávku v průběhu její realizace, je povinen uhradit všechny již naběhlé náklady.

 

Zákazník může odstoupit od smlouvy, 

  1. Pokud dojde k závažnému pochybení na straně dodavatele a dodavatel není schopen závadu po upozornění odstranit.

  2. Dodavatel není schopen zakázku realizovat v dohodnutém termínu.

bottom of page